20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
188, pašlaik vēro: 14.

» SākumlapaLatvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera aicina mazos lauku uzņēmējus apgūt jaunas prasmes un iegūt zināšanas
Tātad apmācības sastāv no 2 dienu kompleksām mācībām, LAD nosacījums, ka 1. un 2. diena ir jāapmeklē noteikti.

 

1. diena 24. Maijs Skujene

Mazo lauku saimniecību meža apsaimniekošanas alternatīvas -  saimniecības attīstībai un ienākumu gūšanai un konkurētspējas paaugstināšanai

Lektori - Jānis Rozītis no Pasaules dabas fonda un Lelde Vilkriste no Latvijas lauksaimniecības universitātes.

8:30 – 9:00 ierašanās, kafijas pauze, iepazīšanās

Meža apsaimniekošana ar kailcirtes un nekailcirtes metodēm. Meža apsaimniekošanas metožu ietekme uz vidi, meža attīstību un ienākumu un izdevumu plūsmu. Meža apsaimniekošanas metodes ienākumu gūšanai no kokmateriālu realizācijas.

Praktiskās nodarbības - mežā;  individuāli un grupās

Dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas principu piemērošana kopšanas un izlases cirtēs, nogabalu apsaimniekošanā, kailcirtēs. Izcērtamo un atstājamo koku iezīmēšana, paaugas un pameža novērtēšana, dabas aizsardzības prasību ievērošana.

Mazo lauku saimniecību meža īpašuma apsaimniekošanas efektivitātes palielināšana

lekcija Saimniecības attīstības nosacījumi: ģimenes saimniekošanas un pēctecības principu iekļaušana plānošanā; ekonomisko principu ievērošana meža apsaimniekošanas plānošanā;  alternatīvo meža izmantošanas veidu izvērtējums saimniecības dažādošanai un ienākumu gūšanai; jaunāko IT izmantošana apsaimniekošanas plānošanā.

Praktiskās nodarbības/uzdevumi  – darbs individuāli un grupās

Meža inventarizācijas plāna izvērtējums – iespējamo meža apsaimniekošanas scenāriju izstrāde īpašumam. Aprēķina modeļa izveidošana sava meža apsaimniekošanas novērtēšanai. SVID analīzes izmantošana meža īpašuma apsaimniekošanas plānošanā un tuvāko darba uzdevumu noteikšana.

Teorija 3,2 st.

Praktiskās nodarbības 4,8 st

 

2. diena 31. maijs Limbaži

Mazo zemnieku saimniecību attīstība, nodrošinot paaudžu pēctecību un konkurētspēju, saimniekošanas dažādošana, radot produkta pievienoto vērtību 

Lektore Inta Kalniņa, uzņēmējdarbības un projektu vadības konsultante.

8:30 – 9:00 ierašanās, kafijas pauze, iepazīšanās

Uzņēmējspēja - prasmes un resursi, komercdarbībai nepieciešamie priekšnosacījumi, cilvēkresursi/darbaspēks, tehniskie resursi – tehnoloģijas,  finanšu resursi

Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)

Tirgus analīze – mērķauditorijas noteikšana, konkurenti, sadarbības partneri, risku analīze un pretriska pasākumu izstrāde

Praktiskais darbs   - katras saimniecības SVID analīze un prezentācija

Praktiskais darbs  - pasākumu plāna izstrāde saimniecības darbības straujākai attīstībai un ekonomiskai stabilitātei.

II. daļa Modrīte Zieda-Ziediņa – “Vides kvalitātes” inspektore, PVD konsultante

Saimniecībā izaudzēto dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrāde kā viens no lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanas veidiem.

Saimniecībā izaudzēto augu izcelsmes produktu pārstrāde kā viens no lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanas veidiem.

Praktiskais darbs – katras saimniecības izvērtēšana un pieteikšanās kārtība atbilstoši MK Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas “ dokumentam un pieteikuma sagatavošana .

Praktiskais darbs – Praktiski padomi “Ceļvedis mājražošanā” izmantošanai katra dalībnieka saimniecības produkcijas pārstrādes uzsākšanai un ideju ģenerēšanai.

Teorija 3,2 st.

Praktiskās nodarbības 4,8 st

3. diena Kooperācijas tēma detalizēta informācija būs 24. maijā, jo plānojam pieaicināt arī lektoru no Tieslietu ministrijas, kurš sniegtu info par jaunumiem jaunajā likumā par kooperāciju. Semināri plānoti jūnijā, jūlijā.

Pēc kooperācijas semināra tiek organizēts 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju par kooperāciju, tās ieguvumiem, praktiskā pieredze Igaunijā.

Brauciens pilnībā tiek finansēts no programmas.

Ir daži LAD nosacījumi, lai pieteiktos apmācībām;

1.     Jāpierāda nodarbe lauksaimniecībā kā mazajam uzņēmējam – apgrozījums līdz 15 000, ar gada pārskatu vai deklarāciju, izziņa no eps. Platību maksājumi, ja sūta uz mācībām kādu ģimenes locekli, kas nav īpašnieks, tad nepieciešams  rīkojums vai pilnvara.

Inta
Tel. 29109324© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv