14.07.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
846, pašlaik vēro: 26.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2019. gada 21. februārī, plkst. 15.oo

Stalbē


Darba kārtība

1.    Pārskats par 24.01.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Auciema un Raiskuma ezeros” izstrādi un iesniegšanu

3.    Par projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ruckas ezeram” izstrādi un iesniegšanu

4.    Par projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Sāruma ezeram” izstrādi un iesniegšanu

5.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ungurmuiža” pamatkapitāla palielināšanu

6.    Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību sarakstā

7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

8.    Par zemes platību precizēšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībām

9.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamiem īpašumiem  /dzēsts/

10.    Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam  Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

11.    Par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības koeficienta noteikšanu

12.    Par Grantu konkursa komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā nolikuma apstiprināšanu

13.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāna apstiprināšanu

14.     Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politikas apstiprināšanu

15.     Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāna apstiprināšanu

16.     Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

17.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumu apstiprināšanu

18.    Par adrešu precizēšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībām

19.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Gaujas NP Raiskums” zemes lietošanas mērķa maiņu

20.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa saglabāšanu

21.Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala  “Stirnas”  Raiskuma pagastā, Pārgaujas,    novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

22.    Par  pašvaldību iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, un Raunas novadu bāriņtiesa” sastāvu

23.    Par Raiskuma internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu

24.    Par grozījumiem Straupes pamatskolas nolikumā


Sēdes slēgtā daļa

25.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv