28.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
49, pašlaik vēro: 13.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2019. gada 24. janvārī, plkst. 15.oo
Stalbē


Darba kārtība

1. Pārskats par 27.12.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un tās nomas maksas aprēķināšanas kārtību” izdošanu

3. Par grozījumiem Pārgaujas  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju   nolikumā

4. Par darba samaksas noteikšanu Pārgaujas novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un deputātiem

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam

     īpašumam /dzēsts/

6.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta

     nekustamajam īpašumam /dzēsts/

7.    Par zemes nomas tiesību izsoli nekustamam īpašumam „Stirnas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

9.    Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu un Pārgaujas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.  2 ”Grozījumi Pārgaujas novada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un Grafisko daļu”” izdošanu

10.    Par Amatas novada apvienotās būvvaldes 12.12.2018. lēmuma Nr.10-1/66 “Par administratīvā akta-paskaidrojuma raksta malkas šķūņa būvniecībai /dzēsts/ Straupes pagastā, Pārgaujas novadā” izskatīšanu

11.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu  /dzēsts/

12.    Par grozījumiem nolikumā “Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā” un balvu sportu jomā piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv