22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
456, pašlaik vēro: 19.

» SākumlapaHei, 3. un 4. klašu matemātiķi!

Šie uzdevumi ir pēdējie, kuru atrisinājumi man jāsūta vērtēšanai. Noslēguma olimpiāde notiks sestdien, 2.martā Cēsu Pastariņa sākumskolā. Uz to tiks aicināti apm. 60 veiksmīgākie risinātāji; vismaz viens no katras klases, kas piedalījies vismaz 3 kārtās. Nekavējieties ar pēdējās kārtas atrisinājumu sūtīšanu.

4.kārtas uzdevumi 2018./19.

1) Cik reižu palielinās a) viencipara skaitlis; b) divciparu skaitlis, ja tam labajā pusē pieraksta tādu pašu skaitli. Parādi katru apgalvojumu ar 3 darbībām!

2) Lauma sanumurēja lappuses savā matemātikas burtnīcā. Pēc tam meitene saskaitīja, ka uzrakstīti pavisam 39 cipari. Cik lappušu šai matemātikas burtnīcai?

3) Zemnieku saimniecībā ,,Taureņi” gar iebraucamā ceļa malu iestādīti kociņi. Gar vienu ceļa malu aug 8 ozoli 10m attālumā viens no otra, gar otru ceļa malu – 10 liepas 8m attālumā viena no otras. Aprēķini un salīdzini abu koku rindu garumus!

4) Uz galda kartiņas ar skaitļiem no 1  līdz 30. Atnāca burvis un sakārtoja kartiņas vairākās kaudzītēs tā, ka katrā kaudzītē bija kartiņas ar vienādu ciparu summu. Cik kaudzīšu burvim iznāca? Vai bija kaudzītes, kurās tikai viena kartiņa?

5) Uzzīmē kvadrātu ar 8cm garu malu! Pēc tam atrodi katras malas viduspunktu un savieno ik divu blakus malu viduspunktus ar nogriežņiem! Kādu figūru ieguvi? To izdari vēl divas reizes! Noskaidro, kāds ir katras iegūtās figūras laukums!

Atceries, ka visi uzdevumi jārisina ar paskaidrojumiem; nepietiek uzrakstīt, ka atbildi  izdomāji. Visa doma jāuzraksta uz papīra tā, lai es to saprotu.

                 Šo uzdevumu atrisinājumus gaidīšu līdz janvāra beigām

Cēsīs  Mālu ielā 6 ,   LV – 4101.       
Biruta Boze

SKOLĒNU VECĀKU IEVĒRĪBAI!

2018. gada 25. maijā Latvijas Republikā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas ir obligāta visiem ES uzņēmumiem un iestādēm. Saistībā ar regulu un datu apstrādi, kas tiek veikta matemātikas konkursa ietvaros, lūgums skolēnu vecākiem iepazīties un pēc saviem ieskatiem aizpildīt veidlapu, kas informē par personas datu apstrādi. Pēc aizpildīšanas veidlapu nepieciešams nosūtīt kopā ar uzdevumu atrisinājumiem.

Veidlapa pieejama ŠEIT3. KĀRTAS UZDEDUMU ATRISINĀJUMI PIEEJAMI ŠEIT.