15.07.2020, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
74, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaINFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Iesnieguma iesniegšanas datums/
lēmuma pieņemšanas datums
14.12.2018.
Iesniedzēja vārds, uzvārds
vai uzņēmuma nosaukums
un reģistrācijas numurs
AS „Latvijas valsts meži”
Paredzētās darbības nosaukumsGrants – smilts un smilts ieguve atradnē „Meža Dūkas” (10,05 ha)
Paredzētās darbības norises
vietas adrese                                                 
Nekustamais īpašums „Ķelderu mežs”, zemes vienības kadastra apz. 42740010030, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.
Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Valmieras meža iecirkņa 565.kvartāla 3.-6.nog., 569.kv. 2.-3., 5., 17.nog.
Atrašanās īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā
Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā
Atrodas purvu (Ķelderis un Līņezera purva) aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbībuParedzētā darbība ietver: smilts – grants un smilts materiāla ieguvi virs un zem gruntsūdens līmeņa; iegūtā materiāla šķirošanu un pārstrādi (drupināšanu, skalošanu un sijāšanu).
Atradnes limita laukuma platība 10,05 ha. Limita ieguves apjoms smilts – grants 177,75 tūkst. m3; smilts 1289,31 m3.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienestā, elektroniskā pasta adrese: parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, tālrunis 64207266


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv