22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
458, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaSimtgades zīmē aizvadīti valsts svētku pasākumi

2018. gads visai Latvijai ir īpašs – tas tiek aizvadīts simtgades zīmē. Ar tikpat īpašu sajūtu tika aizvadīti patriotiskākā gada mēneša, novembra, pasākumi Pārgaujas novadā – Lāčplēša dienai veltītie lāpu gājieni, Skrējiens apkārt Rozulai, kā arī svinīgais pasākums Stalbes tautas namā.

Novembris ir viens no gada tumšākajiem mēnešiem, jo dienas palikušas īsākas, naktis garākas, tomēr, piespraužot pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, iededzot sveces to piemiņai, kuri cīnījās par Latvijas brīvību, esot kopā ar savu ģimeni, kaimiņiem, draugiem un tautiešiem, mēs padarām novembri siltu, gaišu, latvisku un mīļu. Tādas sajūtas varēja gūt arī Lāčplēša dienai veltītajos lāpu gājienos – 9. novembrī no Stalbes vidusskolas uz  pieminekli Vīlandes skolnieku rotas karavīriem, 11. novembrī no Straupes pamatskolas uz Ziemeļlatvijas atbrīvotāju pieminekli Plācī un no Raiskuma internātskolas – rehabilitācijas centra uz pieminekli brīvības cīņās kritušajiem karavīriem Raiskuma kapos. Lāpu gājienos devās galvenokārt Pārgaujas novada izglītības iestāžu skolēni, skolotāji, darbinieki, kā arī Pārgaujas novada domes deputāti – Imants Kalniņš, Guna Rukšāne. Piedalījās arī pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa un citi speciālisti. Doties lāpu gājienos tika aicināts ikviens iedzīvotājs. Godinot zināmos Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, kuru atdusas vietas ir Pārgaujas novada teritorijā esošajās kapsētās, izpilddirektore, jaunsargu vienības vadītājs Guntars Norbuts un jaunsargu pārstāvji no Stalbes vidusskolas, nolika ziedus ordeņa kavalieru kapa vietās.

9. novembra pēcpusdienā bijušajā Rozulas pamatskolā jau 21. reizi pulcējās ap 100 aktīvu cilvēku, kuri piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā skrējienā apkārt Rozulai, kas iedzīvotāju vidū kļuvis par mīļu, sirsnīgu tradīciju, bez kura novembris vairs nav iedomājams.

Gada patriotiskākā laika galvenais notikums bija Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītais pasākums “Latvijai 100” 17. novembra vakarā Stalbes tautas namā. Pārgaujas novada priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš savā svinīgajā uzrunā atgādināja, ka Latvija esam mēs paši, ka ar to, kādi esam, mēs veidojam valsti. Arī Pārgaujas novadā ir cilvēki, kuri nes novada vārdu ārpus tā robežām, ar savu ieguldījumu veido novada dzīvi bagātāku un daudzveidīgāku. Tieši tāpēc ar Pārgaujas novada domes atzinības rakstu tika godināti 10 novada piederīgie: Sandra Grosberga par ilgstošu ieguldījumu Latvijas Republikas orientēšanās sporta attīstībā un popularizēšanā un veiksmīgu dalību Latvijas izlases sastāvā Pasaules čempionātā, kas 2018. gada jūlijā norisinājās Latvijā, piedaloties visās disciplīnās: sprinta stafetē, vidējā distancē, stafetē un garā distancē. Baiba Bendika par ilgstošu ieguldījumu Latvijas Republikas biatlona attīstībā un popularizēšanā un veiksmīgu dalību Latvijas izlases sastāvā 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, kas no 2018. gada 9. februāra līdz 25. februārim notika Dienvidkorejas apgabalā Phjončhanā. Mārtiņš Rajeckis par ilgstošu ieguldījumu Latvijas Republikas florbola attīstībā un popularizēšanā, ieguldījumu komandas saliedēšanā, komandas kopējā cīņas spara uzturēšanā un jau otro sezonu komandas “SK Pārgauja” aizvadīšanai līdz vīriešu virslīgas florbolā sekmīgam noslēgumam – 3.vieta valsts mērogā. Straupes kora diriģente Arta Zunde par ieguldījumu Straupes kora sasniegumos Cēsu rajona skatēs, kur parasti koris ir ieguvis novērtējumu - I vai II pakāpes diploms. Šādus rezultātus var iegūt tikai ar neatlaidīgu darbu, kur tiek ne tikai muzikāli profesionāli ierādīta jaunā dziesma – tai vienmēr tiek atrasts arī dvēseliskais skanējums. Straupes kori diriģente vienmēr labi sagatavojusi Dziesmusvētkiem. Artai piemīt harizma koncertos un spēja uzmundrināt pēc darba nogurušos koristus mēģinājumos. Uldis Dumpis, ilggadējs novada iedzīvotājs. Lai arī darba dzīve Uldim rit Rīgā, tomēr viņš ir piederīgs arī Pārgaujas novadam. Uldis Dumpis ne tikai vasarās atpūšas Raiskumā, bet piedalās arī sabiedriskajā dzīvē – kopā ar ģimeni viņš apmeklē gan Ungurmuižas pasākumus, gan valsts svētkus. Mēs varam tikai lepoties, ka Ulda Dumpja vārds saistās ar mūsu novadu un viņa 75.gadadienā ir vērts kopā ar Latvijas valsti sumināt populāro aktieri. Iveta Adamsone, Pārgaujas novada iedzīvotāja, kura strādā Straupes pamatskolā. Skolas ikdienas darbs sastās ar speciālās izglītības bērniem, kuriem īpaši svarīgas ir Ivetai piemītošās saskarsmes prasmes – spēja atbalstīt, motivēt un prasme saskatīt un izcelt katra skolēna iespējas. Svarīgi atzīmēt arī Ivetas iesaisti dažādās ārpusstundu aktivitātēs un projektos. Darba dienu vakaros Iveta aizrautīgi vada vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem. Neatkarīgi vai uz nodarbību ieradusies viena vai 15 personas, katrs saņem nedalītu Ivetas uzmanību. Ivetas iniciēti tiek realizēti dažādi projekti, lai uzlabotu aprīkojumu vingrošanas nodarbībām. Iveta ik gadu aktīvi iesaistās pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta” vērtēšanas procesā, veltot līdz par 12 dienām no sava atvaļinājuma, sētu apsekošanai. Iveta neliedz savu padomu un nereti iesaistās arī pasākumu dekorēšanā un novada skaistuma kuplināšanā. Gatis Turlajs, sabiedriskās organizācijas biedrības “Braslas draugi” priekšsēdētāju, kuram rūp Braslas upes ūdens un krasta tīrība, zivju resursu atjaunošana un civilizēta makšķerēšana. 2011.gadā sanāca kopā domubiedru grupa un to vidū arī jauns ekonomists Gatis Turlajs, kurš uzņēmās jaunās organizācijas vadīšanu, un dara to joprojām. Viņš organizē ikgadējās Braslas attīrīšanas talkas, kā vides sabiedriskais inspektors piedalās cīņā pret maluzvejniekiem, kopā ar kaimiņu novadu sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem piedalās zivju mazuļu ielaišanā novada upju un ezeru ūdeņos, sadarbībā ar zivjaudzētavas “Brasla” speciālistiem ceļ lašveidīgās zivis un nēģus pāri aizsprostam un dara daudz sīku, bet vajadzīgu darbu, lai Brasla būtu tīra un skaista. Gatis ir iesaistījies arī biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbā, lai rūpi par Braslu paplašinātu kā rūpi par dabas aizsardzību plašākā mērogā. Mārtiņš Krauklis,  kurš bija tas, kas no paša sākuma atbalstīja mazo ražotāju tirgus ideju. Viņš ne tikai atbalstīja ideju, bet arī ir aktīvs projekta līdzdalībnieks un kopš pirmās dienas bijis lojāls Straupes lauku labumu tirdziņa dalībnieks. Mārtiņš ir atsaucīgs, labestīgs gan apmeklētājiem, gan pārējiem tirgu dalībniekiem. Viņš vienmēr ir gatavs atvērt savu saimniecību interesentiem un ar savu stāstu prot aizraut un pārliecināt par bitenieka profesijas nozīmību. Tāpat viņš popularizē sava darba un saimniecības augļu dažādos pasākumos un neatsaka nevienam, kur nepieciešama viņa līdzdalība. Daiga Hofmane - aktīva, pašaizliedzīga, radoša un daudzpusīga Rozulas pagasta iedzīvotāja, kuru nevar nepamanīt. Viņa papildus savu tiešo darbu veikšanai vienmēr atrod laiku dažādām sabiedriskajām aktivitātēm. Viņa ir viena no aktīvākajām “Rozbeķu saimes” dalībniecēm. Ar savu padomu un priekšlikumiem vienmēr iesaistās organizācijas rīkotajos pasākumos. To norisi labprāt dokumentē un iesniedz publicēšanai novada avīzē. Daiga ir sagatavojusi un realizējusi vairākus pašvaldības projektus un ar savu līdzdalību iesaistījusies Eiropas projektos. Vairāku gadu garumā ar savu līdzdalību Pārgaujas novada vokālajā ansamblī “Pārgaujas lakstīgala” priecē ne tikai novada iedzīvotājus, bet veiksmīgi startē vokālo ansambļu skatēs. Daiga brīvajos brīžos nodarbojas ar atlētisko vingrošanu un, svinot uzvaras dažādās sacensībās, kļuvusi populāra. Viņa ir amatierteātra “Rozbeķēni” aizrautīga dalībniece un kopā ar šo kolektīvu piedalās dažādu pasākumu organizēšanā. Vita Šūmane, kura godprātīgi strādājusi  50 gadu garumā SIA “Straupes aptieka” par farmaceita asistenti  un atzīmē savu dzīves 70.gadadienu. Vitu zina ikviens Straupes aptiekas apmeklētājs un ir pārliecināts, ka atsaucīgā farmaceita asistente nekad neatteiks savu padomu un ieteiks labāko risinājumu veselības uzlabošanai. Atzinību saņēmušie iedzīvotāji savā īpašumā ieguva arī rakstainus cimdus, kas latviešiem ir ne tikai sadzīves, bet arī rituāla priekšmets, kuru dāvina cilvēka svarīgākajos brīžos, apliecinot labvēlību un simboliski apzīmogojot notikumu.

Par muzikālajiem mirkļiem svētku koncertā gādāja Straupes jauktais koris, jauktais koris “Maska” un diriģents Jānis Ozols, kā arī leģendārās grupas “Pērkons” soliste Ieva Akurātere. Noslēgumā pasākuma apmeklētājus priecēja krāšņa uguņošana.

Sakām paldies ikviena pasākuma apmeklētājiem par brīnišķīgo kopā būšanu, par draudzīgo un sirsnīgo atmosfēru. Novēlam ar patriotisma, valstiskās un latviskās apziņas sajūtu sirdī pavadīt ik dienu!


Iluta Beķere,

sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv