22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
 • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
  Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
 • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
  Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
450, pašlaik vēro: 27.

» SākumlapaPaziņojums par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz 2018. gada 22. novembra Pārgaujas novada domes lēmumu Nr.198 „Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Pārgaujas novada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un Grafisko daļu”” atcelšanu un Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot.Nr.12, 11.§) Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai.

Teritorijas plānojuma 1.redakcija tika pilnveidota, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, galvenokārt veicot precizējumus un funkcionālā zonējuma grozījumus teritorijas plānojuma Grafiskā daļā:

 1. Nekustamā īpašuma „Ozolaine”, Stalbē, Stalbes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0259 – gar ūdenskrātuvi tika saglabāts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA), pārējā zemes vienības daļā noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
 2. Nekustamā īpašuma „Naudiņas”, Plācī, Straupes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0122 - gar ūdenskrātuvi tika saglabāts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA), pārējā zemes vienības daļā noteikts funkcionālais zonējums Publiskā apbūves teritorija (P);
 3. Nekustamam īpašumam „Dzelmes - 3”, Raiskumā, Raiskuma pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4274 011 0204 iepriekš bija noteikts nepareizs funkcionālais zonējums, kas tika precizēts no funkcionālā zonējuma: Dabas un apstādījumu teritorija (DA) uz funkcionālo zonējumu: Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM);
 4. Nekustamam īpašumam „Saulrīti”, Lielstraupē, Straupes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4282 007 0080 precizēts (paplašināts) iepriekš noteiktais funkcionālais zonējums: Publiskā apbūves teritorija (P);
 5. Nekustamam īpašumam „Lielstraupes centrs”, Lielstraupē, Straupes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4282 007 0159 precizēts (paplašināts) iepriekš noteiktais funkcionālais zonējums: Publiskā apbūves teritorija (P);
 6. Pašvaldības ceļam Nr.1-26 „Vecbrenguļi - Žagatas” Raiskuma pagastā tika samazināts garums.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 3. decembra līdz 2018. gada 23. decembrim.

Ar  Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

 • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
 • Pārgaujas novada tīmekļa vietnē www.pargaujasnovds.lv;
 • Pārgaujas novada pašvaldības Straupes pagasta pārvaldē, „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā. 

Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas apspriešana notiks Pārgaujas novada pašvaldības Straupes pagasta pārvaldē, „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads,  2018. gada 12. decembrī, plkst.17:00.

 

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami:
 • Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā.
 • elektroniski nosūtāmi izmantojot www.geolatvija.lv , Teritorijas attīstības plānošana_Plānošanas dokumenti_,
 • elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovds.lv.
Kontaktpersonas:

Apmeklētāju pieņemšana: (iepriekš sazinoties) Pārgaujas novada pašvaldības Straupes pagasta pārvaldē, „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv