23.10.2021, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
297, pašlaik vēro: 28.

» SākumlapaPubliskā apspriešana Aroniju ielas 3 detālplānojumam

Pārgaujas novada dome 25.10.2018. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 173 (protokols Nr. 10., 10.§): nodot Publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jāņa ZLAUGOTŅA un Vijas ZLAUGOTNES izstrādāto Detālplānojumu zemes gabalam “Aroniju iela 3”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakciju/projektu. Izkopējums no Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas. Publiskās apspriešanas.

Publiskās apspriešanas termiņš no 29.10.2018. līdz 19.11.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme 08.11.2018. pulksten 17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.

Par detālplānojuma un būvprojekta: “Būvprojekts minimālā sastāvā” detalizētāku informāciju interesēties Straupes pagasta pārvaldes ēkā: “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads pie detālplānojuma izstrādes vadītāja, teritorijas plānotāja, Ingvilda Krišjāņa Baltpurviņa tālrunis uzziņām: 27809705, e-pasts: krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv.

Ar Detālplānojuma grafiskajiem materiāliem var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldības mājas lapā http://pargaujasnovads.lv/lv/par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu/ sadaļā ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA/DETĀLPLĀNOJUMI

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz līdz 19.11.2018., nosūtot pa pastu Pārgaujas novada domei, adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151 vai elektroniski uz e-pasta adresi pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv ar norādi “Priekšlikumi detālplānojuma izstrādei”.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv