05.08.2020, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1572, pašlaik vēro: 31.

» SākumlapaPārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde
2018.gada 18.oktobrī, plkst.14:00
Stalbē

Darba kārtība

1. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu precizēšanu

2. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības daļas apmežošanu

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam

5. Par detālplānojuma „Aronijas iela 3”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

6. Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā noteikumu apstiprināšanu

7.Par Pārgaujas novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

8. Par nosaukuma maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam

9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novadā

10. Par līguma noslēgšanu medību tiesību nodošanai biedrībai Mednieku klubs “Šalc zaļais mežs”

11. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā atsavināšanas apturēšanu

12. Par izmaiņām Pārgaujas novada domes administratīvās komisijas sastāvā

13. Par grozījumiem 22.03.2018. Domes lēmumā Nr.58 “Par koku ciršanas izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”

14. Par grozījumiem 22.03.2018. Domes lēmumā Nr.59 “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”

* ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv