24.10.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
 • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
  Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
 • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
  Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
294, pašlaik vēro: 32.

» SākumlapaPaziņojums par izstrādātās Ungura ezera apsaimniekošanas stratēģijas nodošanu publiskajai apspriešanai

 

2017. gada 19. maijā Pārgaujas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ungurmalas” un Nodibinājumu “Vides risinājuma institūts”, turpmāk tekstā – Institūts,  par Ungura ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi un hidrobioloģisko izpēti. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.punkts noteic, ka sabiedrības līdzdalības mērķis lēmumu pieņemšanā  ir sekmēt efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu attīstības plānošanu, tādējādi paaug­stinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Līdz ar to Sabiedrība ir līdzieinteresēta Ezera apsaimniekošanā un uzturēšanā, savukārt Institūts ar savu materiāli tehnisko nodrošinājumu spēj izstrādāt praktisku ezera uzturēšanas/apsaimniekošanas stratēģiju.

Ungura ezers atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet Ezera tiesiskais valdītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Institūts ir izstrādājis un iesniedzis Pašvaldībā Ungura ezera pētījuma atskaiti, kurā ir ietverti šādi Institūta pētījuma rezultāti:

 1. Ungura ezera vispērīgais raksturojums;
 2. hidroķīmiskie parametru ;
 3. augstākie ūdensaugi un aļģes;
 4. zivju barības bāze;
 5. zivju sabiedrība;
 6. zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu populāciju raksturojums;
 7. zivsaimniecikā apsaimniekošana;
 8. komerciāli nozīmīgo zivju sugu populāciju apsaimniekošana;
 9. zivsaimniecikās izmantošanas noteikumi;
 10. ūdens motociklu izmantošana.Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2018.gada 20. septembra sēdes lēmumu Nr.163 (protokols Nr.9,13 §) “Par izstrādātās Ungura ezera apsaimniekošanas stratēģijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, ar Ungura ezera pētījuma atskaiti var iepazīties pašvaldības tīmekļa ŠEIT un darba dienās Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apsprie­šanas laikā iesniedzami:

 • Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā
 • elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

 

Kontaktpersona: Agris Ķesa, vides aizsardzības inspektors, e-pasts: agris.kesa@pargaujasnovads.lv

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.10.2018. līdz 01.11.2018.

Publiskā apspriešanas sanāksme notiks  2018. gada 1. novembrī plkst. 18:00 Tautas namā “Auciemmuiža”, Pārgaujas novada, Raiskuma pagastā.  


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv