09.08.2020, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
393, pašlaik vēro: 29.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2018. gada 26. jūlijā, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība

1. Pārskats par 21.06.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 7 ,,Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošanu
3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Ungurmuižas apkures sistēmas un ledus pagraba izbūve’’ realizācijai
4. Par nekustamo īpašumu /dzēsts/ un /dzēsts/ Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu
5. Par Pārgaujas novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2018.-2023.gadam apstiprināšanu
6. Par Pārgaujas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 8 „Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā” izdošanu
7. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sadalīšanu
8. Par 2018.gada 22.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā”
9. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai
10. Par dalību Starptautiskajā Hanzas savienības pilsētu asociācijā
11. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai
12.Par Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma grozījumu apstiprināšanu
13. Par Pārgaujas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu
14. Par informatīvā izdevuma “PĀRGAUJAS NOVADA VĒSTIS” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra
15. Par Pārgaujas novada izglītības iestāžu vadītāju amata konkursa kārtības apstiprināšanu
16. Par vieglās automašīnas NISSAN X TRAIL izsoles rezultātu apstiprināšanu

* ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv