22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
431, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaPaziņojums par Pārgaujas novadā esošo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu

Pārgaujas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes.

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības 23.11.2017. domes sēdes lēmumu Nr. 209 (prot.Nr.14, 22. §), pieņemts lēmums izstrādāt individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektu šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:

  • Raiskuma pagastā: Nr.506 “Auciema viduslaiku kapsēta”, Nr.507 “Avotiņu senkapi”, Nr.514 “Gailonu viduslaiku kapsēta” (Ozolkalniņš), Nr.517 “Rūju viduslaiku kapsēta” (Lielais kalns), Nr.522 “Ureles pilskalns” (Baznīcas kalns), Nr.524 “Zaļkalnu senkapi”, Nr.6260 “Ungurmuižas apbūve ar parku”, Nr. 6268 “Krogs”;
  • Straupes pagastā: Nr.563 “Batarejas kalns – pilskalns”, Nr.565 “Lielstraupes baznīcas viduslaiku kapsēta ar krustakmeni”, Nr.566 “Mazstraupes viduslaiku pils”, Nr.567 “Baukalna senkapi” (Zviedru kapi), Nr.573 “Lapaiņu viduslaiku kapsēta”, Nr.578 “Baukalna viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta”, Nr.579 “Lielstraupes viduslaiku pils”, Nr.6215 “Mazstraupes pils ar parku”, Nr.6274 “Lielstraupes zirgu pasta stacija”, Nr.6275 “Lielstraupes pils un baznīcas apbūve”, Nr.6276 “Lielstraupes senpilsētas un nocietinājumu sistēmas paliekas”, Nr.6277 “Zvanu tornis”, Nr.6278 “Lielstraupes luterāņu baznīca”.

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8. pantu Pārgaujas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam visiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 metri. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem.

Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta individuāla aizsargjosla (aizsardzības zona) ap valsts aizsargājamo kultūras pieminekli ļautu racionālāk plānot novada teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies informēt kultūras pieminekļu īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus augstāk minēto kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta noteikšanā un izstrādē. Individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) tiks iekļautas Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumos.

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2018. gada 5. janvārim:

  • elektroniski, sūtot uz Pārgaujas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv;
  • rakstiski, sūtot Pārgaujas novada pašvaldībai uz adresi “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151.

Kontaktpersona: Pārgaujas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Ruble, e-pasts: dace.ruble@pargaujasnovads.lv, tālr. 27809705.

 © 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv