20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
182, pašlaik vēro: 16.

» SākumlapaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neatbalsta kuģošanas līdzekļu jaudas ierobežojuma atcelšanu Ungura ezerā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atbildējusi uz Pārgaujas novada pašvaldības priekšlikumu vēstuli, kurā tika izteikts ierosinājums izvērtēt Ministru kabineta noteikumus nr. 317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un izslēgt šajā tiesību normā noteikto kuģošanas līdzekļu dzinēja jaudas ierobežojumu. Pašvaldība min arī to, ka ir gatava pārņemt Rustēga (Ungura) ezera apsaimniekošanu un izstrādāt apsaimniekošanas plānu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, Ungura ezerā aizliegts pārvietoties ar motolaivām, ūdensmotocikliem un cita veida kuģošanas līdzekļiem, kura dzinēja jauda ir lielāka par 3,7 kW. Šāds aizliegums pastāv, lai nodrošinātu īpaši aizsargājama biotopa ezerenes (Isoetes), lobēlijas (Lobelia) un krastenes (Littorella) aizsardzību.

Ministrija akcentē to, ka Ungura ezera izpēti plānots veikt Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros, kur arī tiks izvērtēti priekšlikumi un pamatojums nepieciešamajiem grozījumiem Gaujas nacionālā parka funkcionālajā zonējumā un individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. VARAM savā atbildes vēstulē izsaka ieteikumu veikt vispusīgu ieinteresēto pušu aptauju, piemēram, vai atpūtniekus un makšķerniekus netraucē ūdensmotociklu klātbūtne, to radītais troksnis un ūdens viļņošanās, ko rada to klātbūtne. Ungura ezera dabas aizsardzības plānā* (2006. – 2011. gadam) norādīts, ka tieši ezera ekosistēma un ainava ir galvenais ezera atpūtnieku piesaistes cēlonis. Pie tam ūdens motocikli var radīt vairākus nozīmīgus apdraudzējumus – var traucēt putnus ligzdošanas laikā, traucē makšķerniekiem, atpūtniekiem, kā arī saceltie viļņi izrauj piekrastē augošās ezerenes, var palielināties piesārņojums.

Minētie faktori tiks izvērtēti jaunajā Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plānā, un ieinteresētās personas var sekot līdzi informācijai par plāna izstrādi, kā arī iesaistīties tā publiskās apspriešanas procesā, izsakot savu viedokli un priekšlikumus par dabas aizsardzības plānā paredzētajiem pasākumiem un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, ja tādi vajadzīgi. Informācija būs pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes un Pārgaujas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs, vietējos laikrakstots, kā arī izlikta pašvaldības ēkās.

 

* - Ungura ezera dabas aizsardzības plāns (https://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/Ungura_ez_06.pdf)


Foto: delfi.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Iluta Beķere,

sabiedrisko atiecību un jaunatnes lietu speciāliste,

Attīstības plānošanas nodaļa© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv