20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
207, pašlaik vēro: 14.

» SākumlapaSeptembra izskaņā aizvadīts Skolotāju dienas pasākums

Rudenīgā 29. septembra vakarā Pārgaujas novada skolu pedagogi un skolu darbinieki tikās Skolotāju dienas pasākumā “Auciemmuižā”, šogad īpaši kuplā apmeklētāju lokā, pasākumu apmeklējot 85 pedagogiem un skolu darbiniekiem.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents savā apsveikumā skolotājiem atzina, ka ikdienas steigā netiek pietiekami novērtēts pedagogu darbs, bet tieši viņi ir tie, kas ieliek pamatus, kas pēc tam palīdz bērniem izaugt par, piemēram, izciliem ārstiem. Tieši tāpēc vismaz reizi gadā Skolotāju dienas pasākumā ir iespēja visiem skolotājiem un skolu darbiniekiem pateikt paldies.

Šogad pedagogiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem tika pasniegti 23 Pārgaujas novada domes atzinības raksti.

 

No Straupes pamatskolas atzinību saņēma:

Evija Tiltiņa par iniciatīvu vides aktivitātēs;

Iveta Adamsone par mazo projektu rakstīšanu skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai;

Aiva Gūtmane par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm, zinātniskajiem lasījumiem un konkursiem;

Ligita Krūmiņa par ieguldījumu Straupes pamatskolas attīstībā un izaugsmē;

Sergejs Parfenkovs par nozīmīgu ieguldījumu skolas vides sakopšanā un uzturēšanā;

Ivans Grahoļskis par nozīmīgu ieguldījumu skolas vides sakopšanā un uzturēšanā.

 

No Stalbes vidusskolas atzinību saņēma:

Renāte Hmeļņicka par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā;

Ilze Paegle par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un skolēnu sagatavošanu olimpiādēm;

Marita Mazureviča Motte par ieguldījumu pirmsskolas bērnu muzikālajā izglītošanā un pirmsskolas pasākumu vadīšanā;

Indra Grāvele par ieguldījumu struktūrvienības pirmsskolas jomas attīstībā;

Solvita Jansone par nozīmīgu ieguldījumu un  inovatīviem ieteikumiem iestādes pirmsskolas skolotāja palīga  - aukles  darbā;

Inta Rajecka ar nozīmīgu ieguldījumu iestādes bibliotēkas fonda pilnveides darbā un lasītprasmes veicināšanā izglītojamiem, un skolēnu pētījuma “Par Virtakas iezi” organizēšanā.

 

No Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra atzinību saņēma:

Svetlana Jonāse par mērķtiecīgu darbu un ieguldījumu skolēnu personības veidošanā;

Ilze Babahina par ieguldījumu skolēniem nozīmīgu dzīves prasmju apguvē un skolēnu radošo spēju pilnveidē;

Ilze Kalniņa par pozitīvas, uz sadarbību vērstas mācību vides veidošanu;

Rita Liepiņa par sasniegumiem skolēnu izaugsmes un radošuma veicināšanā;

Anželika Sadovska par radošu darbu un ieguldījumu vērtību izpratnes veidošanā skolēniem;

Aija Kovisāre par ieguldījumu emocionāli stabilas skolas vides veidošanā un atbildību veicot darba pienākumus;

Skaidrīte Raudiņa par ieguldījumu emocionāli stabilas skolas vides veidošanā un atbildību veicot darba pienākumus;

Dace Jānelsiņa par ieguldījumu emocionāli stabilas skolas vides veidošanā un atbildību veicot darba pienākumus;

Andis Bruņinieks par ilggadēju apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

Šogad titulam “Gada pedagogs” tika saņemti 2 pieteikumi no Straupes pamatskolas un Stalbes vidusskolas. Apbalvošanas komisijai šogad bija ļoti grūti izšķirties un vienoties, kuram pedagogam piešķirt titulu “Gada pedagogs”, jo abu pedagogu ieguldītais darbs un sasniegumi bija līdzvērtīgi, tāpēc komisija lēma šogad piešķirt 2 “Gada pedagoga” titulus.

Stalbes vidusskolas “Gada pedagogs” Māra Buša. Skolotāja strādā par matemātikas skolotāju, vada izglītības iestādes Eko padomi, interešu izglītības nodarbības vides zinībās “Dzīvo zaļi”, ir klases audzinātāja (7.kl.). Skolotāja sagatavo skolēnus matemātikas olimpiādēm, vides zinību projektu konkursiem un LU MMU neklātienes nodarbībām. Skolotāja katru gadu sagatavo skolēnus matemātikas olimpiādēm un vides zinību konkursiem, ir rezultatīvi sasniegumi  2016./2017.m.g. Kolēģi saka, ka Māra ir prieka un darba vulkāns, dzīvesprieka un enerģijas strūklala.

Straupes pamatskolas “Gada pedagogs” Elita Pakalne. Skolā pasniedz latviešu valodu, literatūru, ir klases audzinātāja.  Veic ārpus stundu darba organizatores pienākumus, veido scenārijus 1. septembra, Starptautiskās ģimenes dienas, pēdējā zvana pasākumos, kā arī 9. klases absolventu izlaidumos. Elita Pakalne daudz strādā ar vecākiem individuāli, par aktualitātēm klases dzīvē vecāki tiek informēti e-klasē un Whatsapp grupā. Labprāt apgūst jaunās tehnoloģijas, ar iegūtajām zināšanām pēc tam dalās ar saviem kolēģiem. Elitu viņas audzēkņi raksturo kā ideālu skolotāju, savukārt, kolēģi  saka, ka Elita ir radoša 21.gadsimta skolotāja!

Pēc atzinību pasniegšanas Skolotāju dienas pasākumu ar dziesmām bagātināja Atis Auzāns ar kolēģiem  koncertprogrammā  “Sirds dziesmas”. Koncertprogrammas otrajā daļā klausītājiem bija iespēja pašiem izvēlēties dziesmas, kuras vēlētos dzirdēt Ata Auzāna izpildījumā.

Pārgaujas novada pašvaldība novēl pedagogiem un skolu darbiniekiem turpināt pašaizliedzīgo darbu skolas tēla un attīstības veidošanā un nezaudēt degsmi skolēnu nebeidzamajā izglītošanā, lai panākumiem bagāti arī turpmākie gadi!

Pasākuma fotogalerija pieejama šeit

 

Solveiga Ruska,

kultūras pasākumu organizatore© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv