20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
140, pašlaik vēro: 12.

» SākumlapaReģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

Uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu plānošanā jāizmanto decentralizēta pieeja

9. februārī Pārgaujas novada Ungurmuižā notika projekta “Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai” (RATIO) darba grupas sanāksme, lai iepazītos ar projekta mērķiem, darba gaitu, lai uzsāktu diskusijas un sadarbību inovācijas politikas veidošanā lauku reģionos. Projekta darba grupā ir iesaistījušies inovāciju un uzņēmējdarbības jomas eksperti, uzņēmēji, Vides un reģionālās attīstības un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, pašvaldību speciālisti, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera, kā arī zinātniski un pētniecisko institūciju pārstāvji.

Inovatīvi uzņēmēji Latvijā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem sava biznesa attīstībā, īpaši lauku teritorijās. Izglītota darba spēka pieejamība, sakārtota infrastruktūra, ērta konsultatīvā un finanšu atbalsta pieejamība – tie ir svarīgi uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori. Tieši šos aspektus mazie vidējie komersanti (MVK) ir identificējuši kā vienu no izaicinājumiem, ar kuriem savā darbībā ir saskārušies. Kā uzsver projekta eksprerte Irīna Kulitāne: “Trūkst sinerģiskas sadarbības starp dažādiem uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentiem, īpaši lauku teritorijās”.
Projekta eksperti, veicot situācijas izpēti Latvijā, secinājuši, ka trūkst atbalsta instrumentu, kas būtu izstrādāti balstoties uz reģionu vajadzībām un acīmredzamajām priekšrocībām. Veidojot attīstības stratēģijas un uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, eksperti aicina vairāk izmantot decentralizētas metodes. Vidzemes plānošanas reģions iestājas par tādas reģionālās politikas izveidi, kas atbilst vietas specifikai, aicinot izstrādāt reģionāla un vietāja līmeņa atbalsta instrumentus inovatīvai uzņēmējdarbībai. RATIO projekta darba grupas sanāksmē piedalījās arī Inese Suija-Markova, Vides risinājumu institūta izpilddirektore un sniedza sanāksmes dalībniekiem ieskatu par to, kā faktiski Latvijā rodas inovācijas, kādi ir to veidi un līmeņi, kā arī norādīja uz to, ka arī atbalsta instrumentiem ir jābūt pielāgotiem inovācijas veidam un līmenim. 

Darba grupas dalībnieki tika rosināti uz diskusiju par to:
  • kā apvienot reģiona nozīmīgos spēlētājus, lai veicinātu reģionālo MVK aktivitāti izmantot nacionāla līmeņa atbalsta instrumentus;
  • kā stiprināt un nodrošināt nozīmīgu reģiona organizāciju, kas nodrošina atbalstu inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, ilgtspēju;
  • kā veicināt reģiona MVK inovāciju un tehnoloģiju pārnesi.
Darba grupas diskusijā izskanēja daudz vērtīgu priekšlikumu. Taču viens no atslēgas vārdiem visā sarunā bija sadarbība: starp politikas veidotājiem, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, pašvaldībām un, protams, iesaistot pašus uzņēmējus. Tāpat tika diskutēts par to, kā padarīt inovāciju atbalsta instrumentus elastīgākus un piemērotākus reģiona un tā MVK specifiskām vajadzībām. Darba grupas priekšlikumi un idejas  būs labs pamats RATIO projektu mērķu sasniegšanai.

Projekts RATIO sniegs  ieguldījumu  Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 – 2030 īstenošanā, kas nosaka, ka Vidzemē jāveicina augstākas pievienotas vērtības produktu (t.sk. nišas produktu) ražošanu un virzību tirgū tradicionālajās nozarēs, jāstimulē jaunu uzņēmējdarbības jomu attīstība zināšanu ekonomikas nozarēs. Augstākas pievienotās vērtības produktu radīšanai izšķirīga ir uzņēmēju un zinātnisko institūciju sadarbība un zināšanu pārnese. Tāpēc liela nozīme būs reģiona uzņēmumu iesaistei sadarbības tīklos un klasteros, paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju jaunu tirgu apgūšanā un jaunu produktu/pakalpojumu attīstībā.

RATIO projekts tiek īstenots Interreg Europe 2014-2020 gadam programmas ietvaros  no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. martam.
Vairāk informācijas par projektu latviešu valodā šeit.


Projekta mājaslapa: http://www.interregeurope.eu/ratio/

Papildu informācija:
Laima Engere,
RATIO projekta vadītāja
tālr.: 28376912
e-pasts: laima.engere@vidzeme.lv


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv