20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
201, pašlaik vēro: 18.

» SākumlapaNotikusi Pārgaujas novada speciālistu tikšanās Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes vajadzībām

Turpinās Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061  īstenošana, tādēļ 3. novembrī Auciemmuižā notika pašvaldības speciālistu un jauniešu diskusija. Tajā piedalījās gan deputāti, gan izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālisti, biedrību un organizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar bērniem un jauniešiem. Diskusijas laikā, darbojoties grupās, tika izvērtēta pašreizēja sistēma darbam ar jaunatni novadā, apzinātas tās stiprās un uzlabojamās jomas, definētas problēmas, meklēti ceļi, izvirzīti mērķi un prioritātes, kas iekļaujamas jaunatnes politikas plānošanas dokumentā, kas kļūs par pamatu turpmākajam darbam ar jaunatni pašvaldībā.

Tā kā jaunatnes politika  ir starpinstitucionāla, ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība, sadarbība un līderība) kopīga redzējuma veidošana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā novadā,  kas būtu balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu, vietējo politiķu, speciālistu, attiecīgu dienestu iesaisti. Tas arī ir šo lokālo diskusiju mērķis.

Lietderīgs ir darbs kopā ar jauniešiem, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, tādēļ nākamā gada sākumā visos sadarbības novados tiks organizētas plašas diskusijas ar jauniešiem vairāku dienu garumā. Tiks veikta arī apjomīga jauniešu  anketēšana, kas turpmāk kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu kvalitatīvi izstrādāts.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājaslapās un sociālajā vietnē Facebook “8novadivar”.

Pašvaldības speciālistu un jauniešu diskusija aplūkojama fotogalerijā ŠEIT

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv