24.10.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
296, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaUzsākta Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde ES programmā "ERASMUS+"

Laikā no 21. līdz 23. septembrim Priekuļu novadā notika pirmā projekta koordinatoru un jaunatnes darbinieku tikšanās, kas aizsāk aktīvu darbu pie Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) īstenošanas, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, deputātiem un  jauniešiem no Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem. Pārgaujas novadu pārstāvēja Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Baiba Zvejniece, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Elīna Astahovska, deputāts Nauris Reinhards un novada jaunieši – Anete Dzene un Madara Reinharde.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju katram novadam un kopīgu sadarbības platformu visiem astoņiem vēsturiskā Cēsu rajona novadiem, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu, kā arī visu iesaistīto pušu, vietējo politiķu un speciālistu iesaisti. Jaunatnes politika ir starpinstitucionāla, tāpēc ir svarīga visu jomu (brīvais laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība u.c.) apzināšana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā teritorijā.

Stratēģijas izstrāde plānota līdz 2018. gada septembrim. Projekta aktivitātes tiek līdzfinansētas ar Eiropas Savienības finansu līdzekļiem programmā "ERASMUS+".  Šis ir jau otrais sadarbības novadu kopīgais projekts jauniešiem – pirms diviem gadiem veiksmīgi tika īstenots ES programmas „Jaunatne darbībā” projekts ,,Kas Es Esmu Eiropā” par Eiropas pilsoniskās apziņas veidošanu jauniešiem. Projektā jaunieši tika rosināti uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē. 

Šajā tikšanās reizē semināra dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar pašreizējo sistēmu, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni. Jāatzīst, ka novados šajā jomā daudz kas bija līdzīgs, bet bija arī idejas, ko mācīties no kaimiņiem. Tas arī tika atzīts kā galvenais ieguvums pirmajā semināra dienā – iepazīšanās un pieredzes apmaiņa.

Otrā semināra diena tika veltīta izpratnes veidošanai, kā izstrādāt jaunatnes politiku – kā prasmīgāk izvirzīt mērķus, uzdevumus, meklēt risinājuma ceļus, sākotnēji apzinoties un definējot problēmu, ko vēlas atrisināt. Tās cēloņus, iespējamos ieguvumus un riskus, kas varētu rasties risinājuma gaitā. Lietderīgs bija darbs kopā ar jauniešiem, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli. Vēlreiz pārliecinājāmies, cik svarīgi ir jaunatnes politikas izstrādē iesaistīt pašus jauniešus, lai tas tiešām kļūtu par jēgpilnu dokumentu.

Trešā semināra diena bija kā apkopojums par stratēģijas izstrādē iesaistāmajām pusēm, jo jaunatnes politika  ir starp-institucionāla, tāpēc ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība u.c.) kopīga redzējuma veidošana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā teritorijā,  kas būtu balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu, vietējo politiķu, speciālistu, attiecīgu dienestu iesaisti. Pasākums tika noslēgts ar šī pasākuma izvērtēšanu un nākošā pasākuma plānošanu, jo šis ir tikai sākums divu gadu ilgam darbam.

Oktobrī – novembrī katrā no astoņiem sadarbības novadiem tiks organizēts  seminārs, kurā tiksies konkrētā novada speciālisti, politiķi un jaunieši, lai jau precīzāk runātu, diskutētu un izstrādātu pamatojumu jaunatnes politikas stratēģijai savā novadā.

Projekta īstenošana ir sākusies, tādēļ aicinām ikvienu, kuru interesē Pārgaujas novada Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde, būt aktīvam un iesaistīties izstrādes procesā! Ja Jums ir viedoklis, redzējums vai vēlme līdzdarboties, tad informējiet mūs, sūtot e-pastu uz elina.astahovska@pargaujasnovads.lv.


Elīna Astahovska
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste
Attīstības plānošanas nodaļa

Diāna Briede,
projekta vadītāja© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv