23.10.2021, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
 • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
  Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
 • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
  Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
273, pašlaik vēro: 26.

» SākumlapaES atbalsts piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu

Atbalsts ir paredzēts piena ražotājam par piena ražošanas samazināšanu 3 mēnešu periodā (samazināšanas periods), salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā (references periods), ja ražotājs 2016. gada jūlijā ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību).

Atbalsta mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, kuri šobrīd cīnās ar tirgus grūtībām, it īpaši piena produktu tirgū un kompensēt ražotājiem īslaicīgu piena piegādes samazināšanu.

Atbalsta shēmas izmantošana ir brīvprātīga, un katram piena ražotājam pašam ļoti atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība un iespējas ražošanu samazināt vismaz 3 mēnešu periodā.

Pirmajā pieteikšanās kārtā atbalstam var pieteikties piena ražotāji, kas plāno samazināt piena piegādi laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim (samazināšanas periods) salīdzinājumā ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, t.i., no 2015.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim (references periods).

Dalībai vienā kārtā būs jāiesniedz divi iesniegumi: 1. - par plānu samazināt piegādes, to iesniedz pirms samazināšanas perioda sākuma un 2. -  par plāna faktisko izpildi, to iesniedz pēc samazināšanas perioda beigām:
 • līdz 2016.gada 21.septembra plkst.13.00 (Latvijas laiks) EPS jāiesniedz atbalsta iesniegums par plānu samazināt piena ražošanu (par dalību samazināšanas shēmā). Iesniegumā pretendents norāda plānoto piena ražošanas samazinājumu, par kuru vēlas saņemt atbalstu. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!
 • līdz 2017.gada 14.februārim EPS jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Pieprasījumā pretendents norāda faktisko piena ražošanas samazinājumu. Ja šis pieprasījums netiks iesniegts, tad atbalsts netiks izmaksāts. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!
Iesniegumiem jāpievieno pamatojošie dokumenti par veiktajām piena piegādēm, ja informācija nebūs pieejama Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.pieteikšanās kārtā:
 • atbalstu var saņemt piena ražotājs (fiziska vai juridiska persona), kas 2016.gada jūlijā veicis piena piegādi pirmajam pircējam  (neattiecas uz tiešo tirdzniecību).
 • minimālajam piena piegādes plānotajam samazinājumam pirmajā samazināšanas periodā (01.10.2016. – 31.12.2016.) jābūt ne mazākam par 1 500 kg. Pieteikumi, kuros pieteiktais plānotais samazinājums būs mazāks par 1 500 kg, tiks noraidīti.
 • Maksimālais plānotais piena samazinājuma daudzums samazināšanas periodā, par kuru var pretendēt uz atbalstu ir 50% no references periodā (01.10.2015. - 31.12.2015) piegādātā piena apjoma. Ja samazinājums būs lielāks, tad atbalstu izmaksās tikai par daudzumu, kas atbilst 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā. Tāpat, ja piena ražotājs ir pārtraucis piena ražošanu ar 2016.gada 1.augustu, viņš būs tiesīgs saņemt atbalstu ne vairāk ka par 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā.
Ganāmpulku īpašnieki, kuriem ir līgums ar LDC par datu ievadi, var redzēt informāciju par veiktajām piegādēm LDC mājaslapas autorizētajā sadaļā: Svaigpiena reģistrs > Ražošana.

Aizpildot iesniegumus , atbalsta pretendentam būs pieejama LDC informācija par veiktajām piena piegādēm references un samazināšanas periodā. Turklāt, pamatojoties uz šo LDC informāciju, varēs aprēķināt plānoto piena piegādes samazināšanu samazināšanas periodā (ne mazāk kā 1 500 kg un ne vairāk kā 50% no piegādēm references periodā).

ES apkopos informāciju par kopējo samazināšanas daudzumu, un, ja ES budžets būs pārsniegts, tad visām ES dalībvalstīm tiks noteikts samazināšanas (izlīdzināšanas) koeficients. Samazinājums tiks piemērots katram pretendentam.  Ja tiks piemērots izlīdzināšanas koeficients, tad nākamās pieteikšanās kārtas netiks izsludinātas.

LAD septiņu darbdienu laikā no pieteikšanas termiņa beigām elektroniski paziņos katram atbalsta pretendentam par apstiprinātajiem plānotajiem piena samazināšanas daudzumiem, kā arī par piemēroto izlīdzināšanas koeficientu.

Plāna faktiskā izpilde tiks izvērtēta, pamatojoties uz LDC datu bāzi, uz iesniegtajiem iesniegumiemun pieprasījumiem, kā arī pārbaudēm uz vietas.

Atbalstu izmaksās par plānoto vai faktisko samazinājumu (“nepiegādāto” piena daudzumu) atkarībā no tā, kurš būs mazāks.

Detalizētāku informāciju par samazināšanas koeficentiem u.c. skatīt šeit.

Informācijas avots:
Lauku atbalsta dienests


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv