20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
170, pašlaik vēro: 10.

» SākumlapaGodināti Pārgaujas novada sakoptāko un videi draudzīgāko sētu saimnieki

Augusta beigās ar “Saimniekballi” Ungurmuižā noslēdzās pasākums “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016”. Pasākuma būtība aizsākusies pirms 16 gadiem Raiskuma pagastā. Šobrīd tas ir ikgadējs pasākums, kas Pārgaujas novadā notiek jau septīto reizi. Pašvaldība ar tā palīdzību vēlas sekmēt Pārgaujas novada teritorijas sakopšanu, veicināt novada iedzīvotāju un uzņēmēju labo gribu saimniekot videi draudzīgi un energoefektīvi, kā arī celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu novadu, saliedēt tuvākus un tālākus kaimiņus un, protams, palielināt novada atpazīstamību arī Latvijas mērogā. Pasākuma mērķis katru gadu paliek nemainīgs, bet, lai saglabātu objektīvu skatījumu, vērtēšanas komisijas sastāvs un vērtējamās nominācijas nedaudz mainās.

Pavasarī tika izveidotas trīs vērtēšanas komisijas (katrā pagastā pa vienai), kuras no 27. jūnija līdz 5. augustam veica sētu vērtēšanu. Šogad Raiskuma pagastā vērtēšanas komisijas vadītāja bija kultūras pasākumu organizatore Solveiga Ruska, ar vērtēšanas komisijas locekļiem – juriskonsulti Ilonu Rozenštoku, klientu apkalpošanas speciālisti – lietvedi Laimu Porieti un Stalbes pagasta iedzīvotāju Ivetu Adamsoni. Stalbes pagastā vērtēšanas komisijas vadītāja bija sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Elīna Astahovska, ar vērtēšanas komisijas locekļiem – izpilddirektori Marutu Drubiņu, domes deputāti un tūrisma organizatori Rudīti Vasili, Bāriņtiesas priekšsēdētāju Renāti Kalniņu un Raiskuma pagasta iedzīvotāju Maiju Ekloni. Straupes pagastā vērtēšanas komisijas vadītāja bija teritorijas plānotāja Dace Ruble, ar vērtēšanas komisijas locekļiem – kultūras pasākumu vadītāju Madaru Gasiņu, speciālisti zemes nomas jautājumos Daigu Kūriņu un Stalbes pagasta iedzīvotāju Aiju Strazdiņu.

Šogad pasākumam “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016” bija izveidotas septiņas nominācijas: “Ieguldījums mājas apkārtnes – novada skaistuma izveidē”, “Radoša sēta”, “Sakopta biznesa vide”, “Skaista lauksaimnieku sēta”, “Noskaņu māja”, “ZAAO – Videi draudzīga sēta” un “Gada sēta 2016”. Vērtēšanas ietvaros no viena pagasta vienai nominācijai varēja tikt izvirzīti ne vairāk kā trīs vērtēšanas objekti, turklāt vērtēšanas komisijas galvenokārt nominēja tās sētas, kuras iepriekšējos gadus nav saņēmušas nominācijas.

Komisijas locekļi, kuri vērtēšanas komisijās bija piedalījušies arī iepriekš, atzina, ka ar katru gadu sētas paliek arvien vairāk sakoptas un videi draudzīgas (saimnieki ne tikai domā par atkritumu šķirošanu, bet to arī dara). To apliecināja arī izsniegto ielūgumu skaits – 525. Kopā tika apsekotas 1090 sētas: Raiskuma pagastā – 477, Stalbes pagastā – 293, Straupes pagastā – 320. Tas nozīmē, ka gandrīz katra otrā sēta saņēma ielūgumu uz pasākuma noslēgumu “Saimniekballi”. Jo, jā, ne visi saimnieki tika ielūgti. Ielūdzot uz pasākumu, pašvaldība mudina saimniekus saņemties kopt savu sētu. Un tas nebūt nenozīmē, ka vienmēr ir jāiegulda ļoti daudz finansiālu līdzekļu. Sētas ir tik dažādas un katra savā veidā skaistas, ja tās tiek koptas. Sakārtotību vērtēšanas komisijas novērtēja. Tika izbraukāti visi novada ceļi, lai apsekotu situāciju – cik daudz ir pamestu un cik ir apdzīvotu sētu. Liels prieks, ka ar katru gadu pamesto māju paliek mazāk. Tajās par saimniekiem kļūst jauni un darboties griboši cilvēki. Tas rada pārliecību – Pārgaujas novads ir un būs apdzīvots!

Pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2016” nominanti

Nominācija “Ieguldījums mājas apkārtnes – novada skaistuma izveidē”

Šo nomināciju saņēma mājas, kuras kalpo par piemēru tam, kādas sētas Pārgaujas novadu daiļo. Nenoliedzami arī citu nomināciju saņēmušās sētas to dara, bet jau ar citādāku “odziņu”.
2016. gadā nomināciju “Ieguldījums mājas apkārtnes – novada skaistuma izveidē”
Raiskuma pagastā saņēma “Vīķi”, “Vindeles” un Ievu iela 3;
Stalbes pagastā – “Dzērvītes” un “Sarmas”;
Straupes pagastā – “Druvas”, “Draņķi” un “Imantas”.


Nominācija “Radoša sēta”

Nominācija, ar kuras palīdzību izcēlām sētas, kurās ir redzams kas neierasts – liels puķu grozs, neparastas māju norādes, pašdarināti āra dekori un citas interesantas lietas.
2016. gadā nomināciju “Radoša sēta”
Raiskuma pagastā saņēma “Veckrīpēni”, “Priedes” un Meža iela 8;
Stalbes pagastā – “Līņi” un “Purmaļi”;
Straupes pagastā – “Krieviņi”, “Ciedras” un “Mežrozītes”, kas atrodas īpašumā “Skujas”.


Nominācija “Sakopta biznesa vide”

Nomināciju piešķīra saimniekiem, kuriem izdevies apvienot sava biznesa darbības zonu ar dzīvojamo teritoriju, vai tas ir uzņēmums.
2016. gadā nomināciju “Sakopta biznesa vide”
Raiskuma pagastā saņēma “Ezerkalni 1”, “Apaļkalns” un “Ungurmalas”;
Stalbes pagastā – “Dimdas”;
Straupes pagastā – “Jaunzemnieki”, “Burtakas” un “Vējiņi”.


Nominācija “Skaista lauksaimnieku sēta”

Nominācija lielākiem un mazākiem lauksaimniekiem. Nav viegli uzturēt skaistu un ziedošu sētu, ja jārūpējas par ganāmpulku vai tīrumu ražu, bet tas ir iespējams, un to apliecina vairākas sētas.
2016. gadā nomināciju “Skaista lauksaimnieku sēta”
Raiskuma pagastā saņēma “Strauti”, “Kalna Tūtes” un “Noras”;
Stalbes pagastā – “Baiciemi”;
Straupes pagastā – “Zemzari” un “Mežrozes”.


Nominācija “Noskaņu māja”

Nomināciju ieguva tās sētas, kurās vērtēšanas komisiju pārņēma īpašas sajūtas, sētas, kuras ir radītas atpūtai un lauku dabas baudīšanai.
2016. gadā nomināciju “Noskaņu māja”
Raiskuma pagastā saņēma “Kalna Dzirnavas”, “Lejas Indrāni” un “Zvaigznītes”; Stalbes pagastā – “Jaunpuriņi” un “Druļļi”;
Straupes pagastā – “Raulicas”, “Ozolkrasti” un “Lielšķelēni”.


Nominācija “ZAAO – Videi draudzīga sēta”

Šī nominācija tiek pasniegta sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju SIA “ZAAO”. Galvenais kritērijs – videi draudzīga un energoefektīva saimniekošana. SIA “ZAAO” saimniekiem piešķīra sešas bezmaksas atkritumu konteineru tukšošanas reizes.
2016. gadā nomināciju “ZAAO – Videi draudzīga sēta”
Raiskuma pagastā saņēma “Kļavas”;
 Stalbes pagastā – “Betas”;
Straupes pagastā – “Viesturi”.


Nominācija “Gada sēta 2016”

Nominācija tika piešķirta sētai, kas vērtēšanas komisijas ieskatā katrā pagastā šajā gadā īpaši izcēlusies. Par apliecinājumu tam tiek pasniegts konkrētā pagasta karogs un goda plāksne.
2016. gadā nomināciju “Gada sēta 2016”
Raiskuma pagastā saņēma “Jaundzirnaviņas”;
Stalbes pagastā – “Ruckas Ozoliņi”;
Straupes pagastā – “Klāmaņi”.


Strauji tuvojas Latvijas simtgade, par godu tam, lai izceltu sētas, kuras ir sakoptas un gadu no gada kļūst arvien krāšņākas, daiļojot ne tikai Pārgaujas novadu, bet arī Latviju, no šī gada tiek pasniegts novada karogs vienai sētai, ar kuru var lepoties ne tikai paši saimnieki, bet arī novads. Pirmo reizi novada karogs tika pasniegts Daigai un  Ēvaldam Kaļvām no “Rasām” (Raiskuma pagasts).

Lai arī šajā gadā augusts lielākoties bija drēgns un lietains, 27. augusts, kad norisinājās “Saimniekballe”, bija saulains un silts. Uzskatām, ka tieši šādu laiku bija pelnījuši uzaicinātie sētu saimnieki. Šī diena bija svētki visiem atnākušajiem, un ar katru gadu to paliek arvien vairāk. Šogad atnākušo bija vairāk nekā 450. Saimniekus nomināciju pasniegšanas starplaikos izklaidēja enerģiskā, Rock'N'Roll spēlējošā grupa “Keksi”, bet par muzikālo vakara daļu rūpējās “Rumbas kvartets”, spēlējot dzīvo instrumentu šlāgermūziku.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents savā uzrunā pateicās visiem, kuri ar savu izdomu un darbu ir krāšņojuši novadu, lai varam dzīvot sakoptā vidē. Priekšsēdētājs akcentēja kādu interesantu faktu – uz “Saimniekballi” bija ieradusies gandrīz 1/8 daļa no visa novada iedzīvotājiem! Tas ir ievērojams skaits. “Saimniekballe” ir kopā būšanas svinēšana, tuvāku un tālāku kaimiņu iepazīšana, tādēļ ceram, ka ar katru gadu šis pasākums būs arvien apmeklētāks.

Otro gadu pēc kārtās pasākumā notika loterija, kur bija iespēja saņemt pārsteiguma balvu no novada uzņēmējiem un mājražotājiem. Viņi bija ļoti atsaucīgi, tādēļ PALDIES visiem, kuri atrada iespējas piešķirt savu produkciju:
•   Autoserviss “Auto stallis” (vienreizēja kondicionieru uzpilde);
•   Dabasspēks (sēkliņu maisījumi);
•   Dimdu jērs jeb SIA “Vilarija” (40 cukuraitiņas);
•   Guna Rukšāne (10 grāmatas “Dārza maģija”):
•   Hotel “Zaķīši” restorāns (dāvanu karte 30.00 EUR vērtībā);
•   IK “Aijas Kūkas” (600 pīrādziņi (cienasts uz galdiem) un kūka);
•   Jānis Bernāns (pīts groziņš);
•   “Kiukīšu kārumi” (dažādu garšu mērcītes);
•   “Klāmaņu kūpinājumi” (kūpināta gaļa un desa);
•   PKS “Straupe” (Straupes piena labumu grozs);
•   “Raiskuma labumu darītava” (4 pudeles “Raiskumietis”);
•   Reinis Lācis (koka paplāte);
•   “Rožkalnu maize” (4 veidu maize no uzņēmuma sortimenta);
•   SIA “Apaļkalns” (20 dāvanas / kalendārs un konfektes);
•   SIA “Martinsons.lv” – Metālkalējs “Jānis Martinsons juniors” (īpaša dāvaniņa no Kalēja Jāņa Martinsona juniora);
•   SIA “MJ “Roze”” – “Straupes maiznīca” (kūka “Anda”);
•   SIA “Straubek Furniture” (puķu statīvs ar puķi);
•   SIA “Unguri” (300 l kūdras maiss);
•   SIA “Vidzemes riepu centrs” (dāvanu karte 30.00 EUR vērtībā);
•   SIA “ZAAO” (T-krekls);
•  
Ungurmuižas restorāns” (dāvanu karte 50.00 EUR vērtībā);
•   Z/S “Anuļi” (gaļas plate);
•   Z/S Ūdensrozes (dāvanu karte 2 personām makšķerēšanai)
No savas puses pašvaldība loterijā piedalījās ar dārza darbiem derīgām lietām – lāpstu, dakšām, grābekli, dzīvžoga šķērēm un mazajām šķērēm – un foto grāmatu “Brīnišķā Latvija”, lai vēlreiz atgādinātu, ka mūsu zeme ir ļoti skaista.

Paldies visiem, kas Pārgaujas novadu padara arvien sakoptāku, skaistāku un krāšņāku! Sakopsim ne tikai sētu, bet arī novadu. Uz tikšanos talkās, ikdienā neatstāsim aiz sevis atkritumus tiem neparedzētās vietās un šķirosim tos! Lai Latvijas simtgadē Pārgaujas novads ir tīrākais un sakoptākais novads!

"Saimniekballes" bilžu galeriju iespējams aplūkot šeit.

Pasākuma "Sakopta un videi draudzīga sēta  Pārgaujas novadā 2016" sētu bilžu galeriju iespējams aplūkot šeit.


Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv