24.10.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
323, pašlaik vēro: 24.

» SākumlapaPar pētījumu audžuģimeņu kustības veicināšanai

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” (turpmāk tekstā - Aģentūra)  OAK fonda finansētā  projekta „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” ietvaros organizē pētījumu audžuģimeņu kustības veicināšanai Latvijā.

Aģentūra ir nevalstiska organizācija, kas darbojas no 2003. gada un viens no tās darbības virzieniem ir Latvijas ģimeņu stiprināšana, audžuģimeņu kustības veicināšana un atbalsta sistēmas audžuģimenēm veidošana Latvijā.

Ar OAK fonda finansiālu atbalstu laika posmā no 2015.-2018. gadam tiek realizēts projekts „Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!”. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstošu ģimenes vidi Latvijas bērniem, kas ir palikuši bez vecāku gādības. Projekts ir balstīts uz Latvijas Nacionālas attīstības plānu 2014.–2020.gadam un saistīts ar Labklājības ministrijas izstrādātajām deinstitucionalizācijas vadlīnijām.

Projektā ietvertās aktivitātes - pētījuma mērķis ir apzināt potenciālās specializētās audžuģimenes, t.i. apzināt datus par Latvijas audžuģimenēm un noskaidrot  gatavību un iespējas specializēties, kā arī nepieciešamo atbalsta sistēmas modeli efektīvai funkcionēšanai.

Pētījuma galvenie uzdevumi:
•    Apzināt audžuģimeņu specializācijas fokusa teorētiskās un praktiskās iespējas un formulēt svarīgākos kritērijus;
•    Identificēt audžuģimeņu kā aprūpes sistēmas iesaistītas puses un nošķirt institucionālās atbildības jomas starp iesaistītajiem; (stakeholders analysis)
•    Izveidot esošo audžuģimeņu sociālo portretu un noteikt to specializācijas iespējamos virzienus;
•    Identificēt audžuģimeņu apmācību vajadzības un apzināt dažāda veida atbalsta  un supervīziju nepieciešamību (SVID analīze);
•    Izvirzīt audžuģimeņu kvalitātes kritērijus un izstrādāt priekšlikumus to novērtēšanai.

Pētījuma ietvaros tiek planots intervēt visas Latvijas audžuģimenes, kurām ir piešķirts statuss, un kuras ir uzņēmušas savā ģimenē ārpusģimenes aprūpē nonākušu bērnu.

Dalībnieku aptaujas process tiek organizēts tiešas intervijas veidā, intervētājam ierodoties respondenta dzīves vietā pēc tam, kad respondents sniedzis piekrišanu piedalīties aptaujā un godprātīgi sniegt informāciju.

Aptaujas process ir anonīms. Anketā tiek atzīmēta respondenta vecuma grupa, dzimums, dzīves vieta, izglītības līmenis, tautība, sarunvaloda ģimenē,  nodarbošanās un reliģiskā piederība. Aptaujas anketas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Anketu aizpilda viens no audžuvecākim.
Aptauju paredzēts uzsākt ar 2016.gada 26.martu.

Pētījumā izmantotā aptaujas metode ir datorizētās tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Šis ir viens no strukturēto interviju veidiem, kurā jautājumu uzdošanai tiek izmantota iepriekš sagatavota anketa. Intervētājs tiekas ar respondentu klātienē (šajā gadījumā dzīvesvietā) un precīzi nolasa jautājumus, kā tie rakstīti anketā. Pēc tam respondentu atbildes tiek fiksētas aptaujas anketā. Intervētājiem būs līdzi datori (portatīvie datori, plaukstdatori u.tml.), jautājumi tiks lasīti no datora ekrāna, respondentu atbildes uzreiz tiks ievadītas datorā. Lai respondentiem būtu vieglāk orientēties aptaujas anketā, tās paraugs tiks izsniegts arī respondentam uz vietas. Tiešo interviju metode ir viena no visbiežāk izmantotajām pētījumu metodēm.

Audžuģimeņu aptaujas dati sniegs Valsts institūcijām informatīvo pamatu un saistītos riskus, izstrādājot normatīvos aktus un ieviešot Latvijā Specializēto audžuģimeņu pakalpojumu. Iegūtie dati dos iespēju salīdzināt kāda vecuma bērni tiek uzņemti audžuģimenēs, kā arī noteikt to, ar kādām grūtībām saskarās savā darbā audžugimenes, pildot pienākumus. Apkopotie dati iezīmēs ģimeņu atbalsta nepieciešamo nodrošinājumu Latvijā.

Ceram uz Jūsu atsaucību un saziņu ar Jūsu novadā esošajām audžuģimenēm, informējot ģimenes par dalību šajā Latvijai nozīmīgajā pētījumā.

Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par pētījumu vai Jums rodas aizdomas par aptaujas patiesumu, lūdzam kontaktēties ar aptaujas organizatoriem:
„Sociālo pakalpojumu aģentūra” kontakttālrunis: 29833251; 26514351.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un Jūsu ieguldījumu pētījuma veikšanā!

Dace
Blaževiča,
Sociālo pakalpojumu aģentūras valdes priekšsēdētāja                                                   


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv