03.07.2020, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
576, pašlaik vēro: 27.

» SākumlapaPārgaujas novada pašvaldības policija uzsāks ar latvāni invadēto teritoriju apsekošanu
Pārgaujas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību. Šobrīd Pārgaujas novadā ar latvāni invadēta vairāk nekā 17.7 ha liela platība. Tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams apturēt latvāņa tālāku izplatīšanos, izmantojot kādu no latvāņu izplatības ierobežošanas metodēm – mehānisko, ķīmisko, bioloģisko vai arī izmantojot kombinēto metodi.

Pašvaldības policija ir uzsākusi ar latvāni invadēto teritoriju apsekošanu. Ja konstatēs, ka nav veikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi, tiks uzsākta administratīvā lietvedība, kuras izskatīšanas laika zemju īpašniekiem tiks uzliks administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.2 pantu – invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Savukārt 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 559   „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”  26.punkts nosaka, ka ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti.

Neesiet vienaldzīgi redzot šo bīstamo augu sava īpašuma tuvumā, nepieļaujiet, ka tas atrodas jūsu īpašumam piegulošajā ceļmalā – nopļaujiet vai izduriet to! Ziņojiet par latvāņu skartajām zemēm to īpašniekiem vai Valsts augu aizsardzības dienestam, vai pašvaldībai.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv