03.07.2020, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
556, pašlaik vēro: 18.

» SākumlapaPārgaujas novads - pārstāvēts Eiropas Reģionu komitejā
Eiropas Savienības (ES) Padome 2015.gada janvārī apstiprināja jauno Latvijas delegāciju ES Reģionu komitejā* nākamo piecu gadu termiņam. Latvijas delegāciju ES Reģionu komitejā veido 14 pašvaldību politiķi, pārstāvot Latvijas pilsētu un novadu intereses Eiropas Savienībā**. Reģionu komitejas Latvijas delegācijā izvēlēti 7 locekļi un 7 viņu aizstājēji. Kā viens no ES Reģionu komitejas aizstājējiem apstiprināts arī Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Latvijas delegācijas sastāvu ierosinājusi Latvijas Pašvaldību savienības Dome, ņemot vērā dažādus pašvaldību veidus, līdzsvarotu Latvijas reģionālo pārstāvību ES līmenī, kā arī dzimumu līdztiesības principus. Delegācijas sastāvs apstiprināts Latvijas valdībā.

Aprīļa sākumā Igaunijā, Hāpsalā, tikās visu Baltijas valstu delegācijas Eiropas reģionu komitejā, lai vienotos par turpmāku sadarbību un noteiktu kopējas politiskās nostādnes, pārstāvot Igaunijas, Latvijas un Lietuvas intereses Eiropas Savienības līmenī. Pārgaujas novada priekšsēdētajs Hardijs Vents atzina šo par būtisku soli daudz efektīvākas Baltijas valstu pārstāvniecības izveidei Eiropas Reģionu komitejā.

16. un 17. aprīlī Briselē noritēja ES Reģionu komitejas kārtējā plenārsesija, piedaloties Latvijas delegācijas locekļiem. Šoreiz plenārsesijā iespēja piedalīties bija arī 15 pašvaldību pārstāvjiem un žurnālistiem no Latvijas. Plenārsesijā piedalījās Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – Baiba Zvejniece. 111. plenārsesija bija īpaša ar to, ka tās ietvaros tika pieņemti Latvijai būtiski priekšlikumi ES teritoriālās stratēģijas “Eiropa 2020” izstrādē, kurus iniciējusi Latvijas prezidentūra.

Priekšlikumu galvenais mērķis ir panākt līdzsvarotāku reģionu attīstību, veicināt konkurētspēju, pievērst lielāku uzmanību vidējām un mazām pašvaldībām, kā arī to attīstības potenciālam. Dokumenta izveide ir svarīga, lai ES plānotie atbalsta pasākumi tiktu efektīvi nodrošināti dažādām teritorijām.

Pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja rast ieskatu kā notiek Reģionu komitejas darbs, un kādā veidā tiek pieņemti lēmumi plenārsesiju ietvaros, taču vizītes laikā pašvaldību pārstāvji tikās arī ar Eiropas Reģionu komitejas prezidentu Marku Markulu, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdim Andrim Jaunsleinim. Tikšanās galvenais akcents bija uz ES kaimiņattiecību un Austrumu partnerības jautājumiem. Tāpat pašvaldību pārstāvji apmeklēja Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību ES, tiekoties ar ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci – Ilzi Juhansoni. Ar vēstnieci tika pārrunāts līdzšinējais Latvijas prezidentūras ES Padomē darbs un atlikušā termiņa plānotās aktivitātes.

Pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja tikties arī ar Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā – Inesi Vaideri, Sandru Kalnieti, Andreju Mamikinu. Vizītes ietvaros daudzkārt izskanēja reģionu un vietējo pašvaldību attīstības, kā arī to sadarbības nozīme kopējā Eiropas Savienības attīstībā.

Drīzumā, jau otro reizi, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs dosies uz Briseli, lai tur pārstāvētu Latvijas, kā arī novada iedzīvotāju intereses Reģionu komitejā.

*Eiropas Reģionu komiteja ir asambleja, kurā darbojas visu 28 ES dalībvalstu vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji. Tā tika izveidota 1994.gadā pēc Māstrihtas līguma parakstīšanas, un tās uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības ES lēmumu pieņemšanas procesā un tās informēt par ES politiku.

**Latvijas Reģionu komitejas delegācijā tiek pārstāvētas Kuldīgas, Jaunpils, Mālpils, Auces, Ventspils, Viļakas, Rundāles un Pārgaujas novadu, Rīgas, Valmieras, Jēkabpils, un Ventspils pilsētu pašvaldības, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība.

 

Baiba Zvejniece,
Pārgaujas novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Foto 1: Eiropas Reģionu komitejas Latvijas delegācija, Latvijas pašvaldību pārstāvji un žurnālisti, 16.-17.aprīļa vizītes laikā Briselē

Foto 2: Eiropas Reģionu komitejas 111.plenārsesija. Eiropas Parlaments, Brisele© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv