06.06.2020, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
804, pašlaik vēro: 22.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaGruntsūdens līmeņa atjaunošanas darbi Gulbju salas purvā
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Pārgaujas novadā valsts īpašumā, dabas lieguma zonā Gulbju salas purvs no 2014. gada decembra līdz 2015. gada augustam notiks apsaimniekošanas un hidrotehniskie gruntsūdens līmeņa atjaunošanas darbi.

Nesenā pagātnē cilvēkam, apgūstot dabas resursus, ne vienmēr bija iespējams pietiekami vispusīgi novērtēt veicamo darbību iespējamās ilgtermiņa sekas. Viens no šādiem piemēriem ir purvu nosusināšāna jeb gruntsūdeņu mākslīga pazemināšana. Lai arī cik apbrīnojamas būtu dabisko sistēmu spējas pielāgoties, pārstrukturēties un pašsaglabāties, tomēr tās nav bezgalīgas. Kādā brīdī tās pārstāj funkcionēt. Tad cilvēka īstermiņa ieguvumi pavēršas par ilgtermiņa zaudējumiem. Purvu un vēl konkrētāk augsto jeb sūnu purvu gadījumā tā ir ūdens uzkrāšanas un pašattīrīšanās iespēju ievērojama samazināšanās vai pat pilnīga zaudēšana, virszemes noteces īpatsvara pieaugšana un līdz ar to arī plūdu risku paaugstināšanās.

Gulbju salas purvā valsts īpašumā esošajās zemēs dabas lieguma zonā, atjaunojot gruntsūdeņu dabisko līmeni, izdosies novērst platību intensīvo aizaugšanu ar sīkkrūmiem, radīsies labvēlīgi  apstākļi ogu, sēņu, dažādu sūnu, ķērpju un citu mitrumu mīlošu organismu populāciju attīstībai un pastāvēšanai un cilvēku iecienīto dabas velšu -  lāceņu, dzērveņu un sēņu – vākšanas vietu saglabāšanos.
 
Plānotās darbības paredezēts veikt grāvjos dabas lieguma teritorijā uz valsts zemēm, kopumā ietekmējot 37 lielākus un mazākus grāvjus 13,95 km kopgarumā. Uz trīs grāvjiem tiks izbūvēti 4 kūdras aizsprosti, 5 grāvjos paredzēts izbūvēt 29 koka rievsienas un 29 grāvju posmi tiks pilnībā vai daļēji aizbērti. Tāpat paredzēts arī cirst kokus, kopumā 8,5 ha platībā, lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi dažiem no grāvjiem. Veicot ieplānotos darbus, uzlabosies Gulbju salas purva teritorijā esošo dabas vērtību stāvoklis, nodrošinot to turpmāku pastāvēšanu.
 
Īstenojamās aktivitātes ir apspriestas ar teritorijai blakus esošajiem privātīpašniekiem. Darbi tiks īstenoti pamatojoties uz tehnisko projektu, kas saskaņots ar atbildīgajām iestādēm – Valsts vides dienestu, Amatas novada apvienoto būvvaldi un Pārgaujas novada pašvaldību.
 
Pasākumi tiek īstenoti programmas LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība projekta LIFE10 NAT/LV/000159 „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” (FOR-REST) (http://for-rest.daba.gov.lv/public/) ietvaros.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv