02.07.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
427, pašlaik vēro: 30.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2015. gada 23. aprīlī,  plkst.15.oo,
Stalbē

Darba kārtībā:
1. Pārskats  par 19.03.2015. pieņemto lēmumu izpildi
INFORMĒ:M.DRUBIŅA
2. Par  Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 "Pārgaujas   
    novada pašvaldības budžets 2015.gadam"”izdošanu
4. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē apgaismojuma energoefektivitātes projekta
     realizēšanai
5. Par vieglās automašīnas  OPEL VECTRA  ar reģistrācijas Nr.FA6888  izsoles atzīšanu par nenotikušu, izslēgšanu no bilances un nodošanu metāllūžņos
    ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
6. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par  ceļu atjaunošanu un /vai pārbūvi lauku uzņēmējdarbības veicināšanai Lauku atbalsta programmas 2014-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
7. Par saistošo noteikumu Nr. 5  „Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu un Pārgaujas novada pašvaldības struktūras apstiprināšanu jaunā redakcijā.
8. Par nekustamā īpašuma „Baukalnciems 2”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā privatizācijas izsoles rezultātu apstiprināšanu
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „Purmaļi” zemes gabala daļai
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam „Bākaskalni”
11. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 2”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
12. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 1”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
13. Par zemes nomas līguma atjaunošanu nekustamam īpašumam „Saulrīti 3”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam „Purblaņķi”
15. Par daļas no nekustamā īpašuma „Sporta laukums”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, iznomāšanu
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja
16. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu
17. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu
18. Par ziņu anulēšanu par dzīvesvietas deklarēšanu
19. Par grozījumu izdarīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā
20. Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājs


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv